Vår certifiering!

Vi på Sanfridssons Åkeri är certifierade inom Miljö och har utökat vårt ledningssystem med att certifiera oss inom Arbetsmiljö, Kvalitet och Trafiksäkerhet via Sveriges Åkeriföretag. Vårt ledningssystem har vi valt att kalla MAKT-systemet (Miljö, Arbetsmiljö, Kvalitet och Trafik).
Kontakta oss gärna om du har frågor.

Genom att klicka på valfri ikon kan du se respektive certifikat