Fair Transport Sunda transporter 2

Med Fair Transport vill vi tillsammans med Sveriges Åkeriföretag lyfta fram och uppmärksamma sunda transporter. Vi vill ta ansvar – hela vägen. Därför är vi en del av Sveriges Åkeriföretags ”Fair Transport”. Avsikten med märkningen är att både åkerier och transportköpare ska kunna göra sunda val för att skapa en verksamhet med så goda förhållanden som möjligt.

Våra mål som åkeri är att:

  • Köra trafiksäkert
  • Tänka klimatsmart
  • Erbjuda goda arbetsförhållanden

För mer information gå vidare till Sveriges Åkeriföretag här.