mjölkbilOm företaget

Rörelsen startades med en lastbil som grundaren, Alf Sanfridsson, själv körde för att för Gäsene mejeris räkning hämta mjölk ute på gårdarna som mejeriet sedan nyttjade till sin osttillverkning. Rutten gick då på grusvägar via Säm, Mosslanda och andra platser där Alf på ”mjölkaborden” bytte fulla mjölkkrukor mot tomma. Rörelsen växte successivt. När mjölkleveranserna var klara för dagen kördes även annat gods och kundkretsen växte sakta men säkert. Tids nog ökade uppdragen såpass att bilparken utökades och en chaufför anställdes.

Grunden för företaget lades i början av 60-talet och idag har Sanfridssons Åkeri många av Herrljungas mest framgångsrika företag som kunder.

 

Årets företagare i Herrljunga kommun 2001åretsföretagare

2002 tilldelades Sanfridssons Åkeri, genom Alf Sanfridsson, utmärkelsen ’Årets företagare 2001 i Herrljunga kommun’. Motiveringen löd: ”Sanfridssons Åkeri AB har genom en balanserad och målmedveten expansion, stegvis utvecklats från ett landsbygdsföretag med begränsad verksamhet till ett modernt serviceföretag med riksomfattande transporter. Företaget kännetecknas av god serviceanda och omtanke gentemot sina kunder. Ledningens förmåga till samordning, överblick och samarbete har varit och är grunden för detta familjeföretags tillväxtförmåga och framgång.”