Händelserapport

Vill du skriva ut händelserapport tryck här, fyll annars gärna i formuläret nedanför och skicka in.

Ämne

Rapportdatum:

Rapporterat av:

Fordon:

Din epost (ditt användarnamn följt av @sanfridssonsakeri.se)

Kryssa för alternativ:
Detta har häntDetta kunde inträffaDetta kan inträffa

Vem drabbades eller drabbas om risken kvarstår (ev. namn, företag):

Händelse/avvikelse som påverkar:
ArbetsmiljöTrafiksäkerhetArbetstidernaKvalitetsarbetetKör- och vilotidsreglernaMiljöarbetet

Beskriv det inträffade (när, var, hur etc.):

Förslag till åtgärd: