Tillstånd

På Sanfridssons Åkeri har vi tillstånd att transportera farligt gods samt livsmedel. För mer information klicka på motsvarande dokument nedan:

Tillstånd – farligt gods

Livsmedelstillstånd