Tillstånd

På Sanfridssons Åkeri har vi tillstånd att transportera farligt gods samt livsmedel. 
För mer information klicka på motsvarande dokument nedan.

Farligt avfall

Livsmedelstillstånd